Project in Twaalf Bedrijven

Project In Twaalf Bedrijven , november 2018 t/m oktober 2019

 

Edith Brouwer is in november gestart met een nieuw project.

Elke maand verbindt zij zich aan een bedrijf. Geïnspireerd door het bedrijf, maakt zij, na een ontmoeting, een linoleumsnede. Aan het einde van het project  maakt zij van de 12 linoleumsneden een kalender.

Voor het bedrijf waaraan zij gedurende een maand verbonden is,  doet ze een aantal dingen. Dat kan van alles zijn.

 

November 2018

Het eerste bedrijf: Confuus Taarten

 

 

Bij Confuus worden lekkere taarten gebakken door mensen met een verhaal. In de keuken aan de Poeldijkstraat worden taarten gebakken voor horeca en particuliere klanten. Eigenaresse van het bedrijf is Griët Bos.

Voor Confuus maakte Edith vier kleine linoleumdrukken, in een oplage van 50. Bij elke taart van Confuus zat in de maand november een linoleumdruk. Alle volgende (11) bedrijven, krijgen in de maand dat zij meedoen een taart van Confuus!

Zo ontstaat er ook een verbinding tussen de bedrijven!

 

December 2018

Het Tweede Bedrijf: MLB galerie